Kotvení tabulí

Pokud tedy osazujeme nějaké schodiště skleněným zábradlím, je třeba si uvědomit, jak budeme jednotlivé tabule kotvit. Předpokládáme tedy nyní kombinované řešení, nikoliv samonosné! Lze je kotvit v zásadě čtyřmi způsoby. Z jedné strany, ze dvou stran, ze tří stran, nebo ze všech čtyř. Současně na každé straně může být uchycení provedeno různými způsoby. Držákem v délce celé třeba jedné strany tabule, nebo jenom držáky v některých bodech, Možné je kotvení na pomezí jedno a vícestranného. To se provádí pomocí rohových úchytů.

Profily držáků

Jakkoliv je třeba tabuli nejlépe uchytit mezi rovné plochy, není to dogma. Lze použít i terčové uchycení, nebo úchyt šrouby ve vyvrtaných otvorech. Jinak vlastní držáky mohou mít nejrůznější profily, pouze se osadí příslušnými ploškami k dokonalému přitisknutí a upevnění tabulí.