Současnost dokonalá (prozatím)

Současné nejmodernější typy domácích odvlhčovačů vzduchu jsou opět nazývány adsorpčními. Jejich činnost je však koncipována jinak, než u starých typů s hygroskopickými látkami. Jsou složeny z několika základních částí. Jednak je to ventilátor regenerační, dále adsorpční rotor, ohřívač, ventilátor procesního a filtr procesního vzduchu. Jeho unikátní vlastností je, že současně odnímá na adsorpčním filtru vodu a současně tento filtr regeneruje a vodu z něho odstraňuje z místnosti pryč.

Jak to funguje

Procesní, tedy vlhká složka je vedena přes speciální sorpční filtr, tvořený povětšinou silikagely – látkami, které vodu zachycují, ale nerozpouští se v ní. Zde voda zůstane zachycena a suchá část je odvedena do vnitřního prostředí – do místnosti zpět. Současně ale je na již vodou nasycené části zvolna rotujícího sorpčního filtru přiváděn proud suché složky, který jímá ve filtru zachycenou vodu, odpařuje ji z filtru, sám se jí sytí a je pak odváděn mimo místnost do vnějšího prostředí. Tak zůstane filtr v oné části opět suchý, připraven jímat další molekuly vody z procesní složkykoloběhu.

300x250-2-1474093619.jpg
Současnost dokonalá (prozatím)
5 (100%)1